Tweety na temat @pzworgpl
0

Akty prawne zobacz archiwum

Wędkarstwo morskie - wysokość opłat

Akty prawne | 2022-02-06 | Publikujący: Koło PZW nr 136 Policyjne Gdynia

Poniżej przedstawiamy wysokość obowiązujących opłat za wykonywanie morskiego rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, tj. za prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływjących. Wysokości opłat są następujące: 7 zł za tygodniowy okres połowów 11 zł za miesięczny okres połowów 42 zł za 12-miesięczny okreś połowów, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających "Kartę Dużej Rodziny" wysokość opłaty wynosi 32 zł. Opłaty ...... więcej

Akty prawne dot. wędkarstwa i rybactwa

Akty prawne | 2021-06-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091" target="_blank Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011381559&min=1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w ...... więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Akty prawne | 2017-08-15 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) Zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2010 r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2011 r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 654 z dnia 14 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ...... więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Akty prawne | 2015-07-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3088/wiadomosci/118543/pliki/rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_w_sprawie_wymiarow_i_okresow_ochronnych_organizmow_morskich_polawianych_przy_wykonywaniu_rybolowstwa.pdf" target="_blank... więcej

Nowelizacja Ustawy o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2013-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Z dniem 1 listopada 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Ważne zmiany to: 1/ możliwość przedłużenia dzierżaw wód 2/ zezwolenia elektroniczne 3/ przywrócenie możliwości mandatowania wykroczeń z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym... więcej

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2010-11-28 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (tekst jednolity) Art.1. 1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów ...... więcej

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW

Stan prawny: 2003-12-03 Dz.U.2003.96.874 art. 5 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  
Ryboranie.pl
Realizacja: