Tweety na temat @pzworgpl
0

Komunikaty zobacz archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Polkowice Miasto

Komunikaty | 2022-11-09 | Publikujący: Koło PZW Nr 25 Polkowice "MIASTO"

UWAGA WĘDKARZE Zarząd Koła Polkowice Miasto informuje że w dniu 4.12.2022 r. od godz.10.00 do godz. 13.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, przy ul.Kardynała B. Kominka 1 W razie braku frekwencji druga tura odbędzie się o godz.10.15. Wszystkich członków PZW Koła Polkowice Miasto zapraszamy na zebranie. ... więcej

Przetarg ustny nieograniczony

Komunikaty | 2022-11-09 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie nr 29/VI/2022 z dnia 25 czerwca 2022 r. dotyczącej zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uragulowanej w księdze wieczystej nr JG1B/00031979/9, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Zwiżaku Wędkarskiego w Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Gromadka, miejscowość Gromadka przy ul. Fabrycznej nr 9, stanowiącej działkę gruntu nr ewidencyjny 729 o obszarze 0,0341 ha, zabudowa - budynek o ...... więcej

Odznaczenia honorowe PZW

Komunikaty | 2022-09-30 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Legnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 48/IX/2022 z dnia 24 września 2022 r. wnioski na odznaczenia honorowe PZW należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r. wraz z orginałem wypełnionej dwustronnie kartoteki w formacie A5.... więcej

E-zezwolenia

Komunikaty | 2022-06-06 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że uruchomiłelektroniczną sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na wodach użytkowanych przez nasz Okręg w roku 2022. Dostęp do aplikacji w zakładce"E-ZEZWOLENIA".... więcej

Adres poczty elektronicznej Administratora

Komunikaty | 2022-05-23 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Po awarii zmieniono adres poczty elektronicznej Administratora strony inernetowej Okręgu PZW Legnica. Aktualny adres to: przybylskis@onet.pl... więcej

Sprzedaż zezwoleń dla obcokrajowców

Komunikaty | 2022-05-06 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W związku z licznie napływającymi zapytaniami, dotyczącymi sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy o rybactwie śródlądowym - Art.7. pkt 4 - obywatele Ukrainy są traktowani jako cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce i są zwolnieni z posiadania Karty Wędkarskiej, jednak muszą posiadać stosowne zezwolenie uprawnionego do rybactwa, na którego wodach odbywać się ma wędkowanie. Zezwolenie takie sprzedaje się jak dla osoby niezrzeszonej-obcokrajowca. Zgodnie ze ...... więcej

Zmiany w Zasadach Amatorskiego Połowu Ryba

Komunikaty | 2022-05-05 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że uchwałą nr 17/2022 z dnia 28 kwietnia br. wprowadził zakaz zabierania złowionych ryb z gatunku palia jeziorowa z łowiska staw Obora do końca 2022 roku.... więcej

Porozumienie przygraniczne z Okręgiem PZW Wałbrzych

Komunikaty | 2022-01-25 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że zawarł dodatkowe porozumienie z Okręgiem PZW w Wałbrzychu w ramach którego Okręg PZW Wałbrzych udostępnia do wędkowania wędkarzom zrzeszonym w Okręgu PZW Legnica wody krainy pstrąga i lipienia w n/w obwodach rybackich: - 313 Rzeka Nysa Kłodzka od źródeł do ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku z wyłączeniem prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej - III.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1, - 314 Rzeka Nysa Kłodzka od ujścia ...... więcej

Rezerwacja terenu na zawody wędkarskie

Komunikaty | 2021-03-15 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

W styczniu 2017 roku Prezydium Zarządu Okręgu PZW Legnica podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie sportu, w tym obowiązku rezerwacji terenu na zawody wędkarskie. (zobacz: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/31/cms/szablony/22141/pliki/uchwala_prezydium_nr_7.pdf" target="_blank">... więcej

Odpis od składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na młodzież

Komunikaty | 2019-01-26 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Okręgowa Komisja ds. Dzieci i Młodzieży przypomina o realizacji Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21 października 2017 roku w sprawie kierunków działania w latach 2017-2021 dotyczącej ułatwienia dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do jednostek PZW. Aby umożliwić dzieciom i młodzieży najdogodniejsze warunki uprawiania wędkarstwa należy korzystać z obowiązkowego odpisu od składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości do 3,5 % z przeznaczeniem na działalność z młodzieżą w Kołach PZW przy ...... więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: