Tweety na temat @pzworgpl
0

Turystyka

Teren byłego województwa legnickiego, mimo istnienia wielkiego przemysłu (przemysł miedziowy) i wysokiej urbanizacji, jest obszarem turystycznie atrakcyjnym.

Usytuowany jest między środkowym biegiem Odry i Sudetami, wyróżnia się urozmaiconymi formami krajobrazu oraz bogactwem fauny i flory.

Północna część leży w Obniżeniu Milicko-Głogowskim otoczonym od południa Wzgórzami Dalkowskimi, środkową część stanowi Nizina Śląsko-Łużycka. Południowa część obszaru byłego województwa legnickiego to Przedgórze Sudeckie z Pogórzem Kaczawskim.

Walory przyrodnicze i piękno krajobrazu tej ziemi chronione są w dwunastu rezerwatach przyrody, siedmiu obszarach chronionego krajobrazu oraz w dwóch parkach krajobrazowych. 

  


 

zobacz więcej

Ryboranie.pl
Realizacja: