Tweety na temat @pzworgpl
0

Młodzież

Okręgowa Komisja ds. Dzieci i Młodzieży

 


Od dnia 25.02.2022 r. Okręgowa Komsja ds. Dzieci i Młodzieży pracuje w następującym składzie:


L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Koło PZW

1

 Bunkiewicz Mariusz

 Przewodniczący

 Rudna Miasto

2  Gambal Michał  Członek  Rudna Miasto

3

 Hanysz Janusz

 Członek

 Prochowice

4

 Leszczewski Krzysztof

 Członek

 Głogów "Kleń"

5  Paterek Sebastian  Członek  Legnica Miasto
6  Raczyński Adam  Członek  Złotoryja

 Propozycje Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży Okręgu PZW Legnica do Programu pracy z młodzieżą PZW
w latach 2022-2025
  


Cel Strategiczny:
tworzenie warunków do stałego dopływu młodzieży do kół PZW.


Główne kierunki i założenia:

 • powiększenie liczebności członków uczestników PZW w kołach,
 • jako jednostka proekologiczna zmierzać do promowania i upowszechniania ekologii, wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży na terenie swojego działania,
 • pozyskiwanie środków finansowych od samorządów, sponsorów, ZO PZW na częściowe pokrycie kosztów zadań dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą.

Proponowane założenia:

1. Zarząd Koła powołuje Wiceprezesa ds. Młodzieży.

2. Zarząd Koła w preliminarzu budżetowym Koła zabezpiecza środki finansowe na działalność młodzieżowa.

3. Tworzenie szkółek wędkarskich stałych lub okresowych.

4. Organizacja wspólnych akcji ze szkołami z okazji "Tygodnia Czystości Wód", "Sprzątania Świata" na terenie swojego działania.

5. Organizowanie festynów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji "Dnia Dziecka" i nie tylko, bez względu na przynależność do PZW.


Promowanie PZW na terenie działania Koła PZW

1. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i ZHP - wspólne akcje ekologiczno-wędkarskie.

2. Wprowadzenie do praktyki organizacyjnej Koła "miesiąca otwartych drzwi" i "Dnia Wędkarza".

3. Młodzieżowe kluby zainteresowań wędkarskich:

 • Program realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzony i realizowany głównie przez nauczycieli.
 • Organizowanie prelekcji, zapoznawanie młodzieży szkolnej z Szerokiej wiedzą z zakresu prawa dotyczącego wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb, etyki i ochrony wód.
 • Zapraszanie do udziału w konkursach rysunkowych "Czyste Wody Zdrowe Ryby".
 • Informacja w mediach dotycząca zawodów, terminów, miejsc, przyjmowanie nowych członków.

Propozycja tworzenia Szkółki "Ekologiczno-Wędkarskiej" przy Kole PZW:

1. Ogłoszenie - Komisja Młodzieżowa Koła PZW organizuje dla młodzieży do 16 lat Młodzieżową Szkółkę przygotowującą do uzyskania Karty Wędkarskiej.

2. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się w Biurze Koła PZW lub w szkole, jeżeli są nawiązane kontakty z placówką oświatową.

3.Tematyka i ilość spotkań (10 - 12 Spotkań po 1,5 godziny):

 • Spotkanie organizacyjne,
 • Historia Wędkarstwa Polskiego - ogólny zarys,
 • Polski Związek Wędkarski,
 • Statut PZW,
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb,
 • Rejestr Połowu Ryb,
 • Ekologia,
 • Etyka wędkarska,
 • Sprzęt Wędkarski, zanęty, przynęty.
 • Sport Wędkarski.
 • Gatunki ryb.

4. Po zakończeniu szkółki Uczestnik zdaje egzamin (pytania testowe) lub kurs można zaliczyć w formie dyskusji, opierając się o materiał przerobiony w trakcie trwania kursu.

5. Uczestnikom można zorganizować zawody wędkarskie.

6. Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu na Kartę Wędkarską i jest zwolniony z opłaty egzaminacyjnej.

U w a g a

Młodzież po ukończeniu 14 lat przedstawia Komisji Egzaminacyjnej Koła zaświadczenie o zdaniu egzaminu, która wystawia stosowne zaświadczenie do Starostwa w celu wydania Karty Wędkarskiej. Można korzystać ze strony internetowej:

Koła PZW mogą starać się o pomoc i otrzymać dotacje z Funduszu Pomocy Kołom po przedłożeniu na obowiązującym druku wniosku, przedstawiając program działalności z młodzieżą uwzględniający edukację ekologiczna w środowisku dzieci i młodzieży.


Zobacz: Zestawienie przepisów PZW dot. dzieci i młodzieży

Ryboranie.pl
Realizacja: