Tweety na temat @pzworgpl
0

Zagospodarowanie Wód

Okręgowa Komisja Zagospodarowania i Zarybiania Wód pracuje w następującym składzie:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Koło PZW

1  Witrykus Jan  Przewodniczący  ZG "Polk.-Sierosz."     
2  Cieślak Leszek  Członek  Przemków
3  Dziadek Łukasz  Członek  Prochowice
4  Naumowicz Zbigniew  Członek  Głogów "Kleń"
5  Swendrowski Piotr  Członek  Jawor
6  Szuba Krzysztof  Członek  Legnica Miasto

 

 


 

W grudniu 2014 roku Zarząd Okręgu PZW w Legnicy podpisał umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedłużające dzierżawę dziesięciu obwodów rybackich na dalsze dziesięć lat, t.j. do dnia 31.12.2025 r.

W oparciu o wyniki badań ichtiofauny obwodów rybackich przeprowadzonych w 2013 roku opracowano nowe operaty rybackie, na podstawie których w większości obwodów rybackich zmieniono profil zarybień.

Umowy, które zostały zawarte z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, umożliwiają nam dalsze prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w dziesięciu dotychczas użytkowanych obwodach rybackich. Umowy nakładają jednocześnie liczne obowiązki zarówno na wędkarzy uprawiających amatorski połów ryb w obwodach rybackich, jak i na Okręg PZW Legnica.


 Obowiązki wynikające z umów zawartych z RZGW we Wrocławiu


 Przydział wód Okręgu PZW Legnica pod opiekę i zagospodarowanie wędkarskie przez koła PZW

 

Poniżej opisy dzierżawionych obwodów rybackich:

 

Kaczawa nr 2 obejmuje wody rzeki Kaczawa od ujścia potoku Wilcza do ujścia rzeki Czarna Woda wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami jezior, zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Kaczawa i wodach jej dopływów na tym odcinku.

 Kaczawa 2.pdf


 

Kaczawa nr 3 obejmuje wody rzeki Kaczawa od ujścia rzeki Czarna Woda do ujścia do rzeki Odry wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku i z wodami jezior, zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Kaczawa i wodach jej dopływów na tym odcinku.

 Kaczawa 3.pdf


 

Czarna Woda nr 1 obejmuje wody rzeki Czarna Woda od jej źródeł do ujścia do rzeki Kaczawa wraz z wodami jej dopływów oraz wodami jezior i wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Czarna Woda i wodach jej dopływów.

 Czarna Woda.pdf


 

Odra nr 7 obejmuje wody rzeki Odry od ujścia rzeki Jezierzyca do ujścia rzeki Barycz wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku i wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych usytuowanych na wodach Rzeki Odry i jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Barycz i Jezierzyca oraz wód ich dopływów.

 Odra 7.pdf


 

Odra nr 8 obejmuje wody rzeki Odry od ujścia Rzeki Barycz do ujścia rzeki Dobrzejówka wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Odry i jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Rudna i wód jej dopływów.

 Odra 8.pdf


 

Cicha Woda nr 1 obejmuje wody rzeki Cicha Woda od jej źródeł do ujścia do rzeki Odry wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Cicha Woda i wodach jej dopływów na tym odcinku.

 Cicha woda.pdf


 

Rudna nr 1 obejmuje wody rzeki Rudna od jej źródeł do uścia do rzeki Odry wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Rudna i wodach jej dopływów na tym odcinku .

 Rudna.pdf


 

Zimnica nr 1 obejmuje wody rzeki Zimnica od jej źródeł do ujścia do rzeki Odry wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Zimnica i wodach jej dopływów na tym odcinku.

  Zimnica.pdf


 

Szprotawa nr 1 obejmuje wody rzeki Szprotawa od jej źródeł do ujścia rzeki Szprotawica wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Szprotawa i wodach jej dopływów na tym odcinku.

  Szprotawa.pdf


 

Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1 obejmuje wody zbiornika zaporowego Słup na rzece Nysa Szalona oraz wody rzeki Nysa Szalona od jej źródeł do ujścia do rzeki Kaczawa wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Nysa Szalona i wodach jej dopływów.

  Zbiornik Słup.pdfDzierżawa obwodów Rybackich wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi w postaci czynszu za każdy obwód i kosztów materiału zarybieniowego.


 
Obręby ochronne w obwodach rybackich.pdf


 Opisy łowisk w okolicach Legnicy

Ryboranie.pl
Realizacja: