Tweety na temat @pzworgpl
0

Ubezpieczenie wędkarzy

Warunki ubezpieczenia wędkarzy w 2022 roku


Ubezpieczenie dotyczy wędkarzy zrzeszonych w Okręgu PZW Legnica, którzy opłacili składkę członkowską i składkę za ubezpieczenie na rok 2022.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia to NNW - świadczenie podstawowe - wariant I.

Do ubezpieczenia włączono ubezpieczenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

Ubezpieczenie zawarto z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia - Polisa Nr 922000028314.

Okres ubezpieczenia: od 28.01.2022. do 27.01.2023.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim mogą ulec członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego zrzeszeni w kołach Okręgu PZW Legnica podczas indywidualnego uprawiania sportu wędkarskiego, uczestnictwa w imprezach - zawodach wędkarskich, w czasie zebrań, odpraw i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej z tych imprez, w drodze do miejsc wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc.

Ubezpieczony ma obowiązek w terminie 3 dni od daty powstania szkody powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku pod numerem telefonu: 801 107 107 lub (58)555 6 555 lub (58) 555 5 555.

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, zgłoszenia dokonuje Okręg PZW Legnica w najbliższej siedzibie Ergo Hestii.

Przy zgłoszeniu nieszczęśliwego wypadku należy przedstawić do wglądu ważną legitymację z opłaconą składką członkowską za okres, w którym zaistniał nieszczęśliwy wypadek. 

 

Ryboranie.pl
Realizacja: